CHÍNH SÁCH MỞ PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP:

Nguyễn Thị Huyền Trang – Giám đốc Công ty TNHH Thảo dược SKV.

SĐT: 0333 913 409

Email: [email protected]

HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM